home3_slider_1_01.png
home1_slider_1_03

ÖzelÇağın Anaokulu

Özel Çağın Anaokulu olarak geleceğimiz olan çocuklarımızı eğitim hayatlarına adım attıkları bu süreçte örnek bir eğitim anlayışıyla sevgi dolu bir atmosfer içinde düşünen, araştıran, inceleyen bununla birlikte mili ve manevi değerlerine sahip çıkan ayrıca kültürümüzden kopmadan çağa ayak uydurabilen bireyler yetiştirmek amacımızdır.

Tanıtım Filmi

cloud_1
0

Sertifika

0

Uzman Öğretmen

0

Yıl Tecrübe

0

Kayıtlı Öğrenci

cloud_1

Sınıflarımız

Hepsi birbirinden eğlenceli ve eğitici aktivite sınıflarımız.

STEM Kodlama about-us_section_03_1

Müzik about-us_section_03_2

Boyama about-us_section_03_3

Beden Eğitimi about-us_section_03_4

Özel Etkinlikler about-us_section_03_5

STEM Kodlama

STEM eğitimi, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefliyor. STEM Eğitimi almış bireylerin, iş dünyasına girdiklerinde de bu becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermesi bekleniyor. STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.

 • Sebep ve sonuç arasında bağlantı kurma
 • Eğlenerek, deneyerek öğrenme
 • Araştırma becerileri 
 • Takım çalışması
 • Sunum becerileri, sosyalleşme

Müzik Eğitimi

Müzik, çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamakta, müzik çalışmalarına katılan, yaratan, üreten çocuk kendisi ile gurur duymakta, başarı duygusunu tatmaktadır ve böylece çocukların kendilerine güvenleri ve özsaygıları artmaktadır (Lazdauskas 1996).

 • Yönergeleri Anlama
 • Taklit Etme
 • Durum Belirleme
 • Birleştirme

Resim Eğitimi

Okul öncesi eğitiminin çocuklar için çok özel bir yeri vardır. Çocuk ilk kez aile çevresinden ayrı olarak dış dünya ile tanışır. Bir anlamda kendi başına hayatı çözmek, karşılaştıkları problemlerle başa çıkmak, toplumsal bir varlık olarak kendi kişiliğini oluşturmak durumunda kaldığı bir arenanın içindedir. Kurum bunları sevgi dolu bir ortamda, aynı zamanda da sınırları belli bir program çerçevesinde çocuğa dayatmadan, hissettirmeden vermek zorundadır. Başka bir değişle çocuk bu kazanımları kendi keşfediyormuş gibi hissederek, zevk duyarak edinme durumundadır. Okul öncesi eğitiminde ‘Sanatla Eğitim’ dediğimiz, -öğrenmede sanattan yararlanma- bu noktada karşımıza çıkıyor.

 • Farklılıkların ve benzerliklerin ayrımına varırlar
 • Renkleri, biçimleri ve dokuları tanırlar
 • El-göz-beyin koordinasyonları gelişir
 • Dikkat süreleri uzar

Beden Eğitimi

Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolü, insan hareketlerinin kategorileri ve bu hareketlere uygun bireysel ve grup etkinlikleri, antreman oyunları (motor özellikleri geliştirici, dayanıklılık, sürat, koordinasyon, kuvvet, esneklik gerektiren oyunlar), bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, araçlı oyunlar (ip, top, çember, kurdele vs.), sınıf oyunları (eğitsel oyunlar, dikkat geliştirici, duyuları geliştirici, küçük kasları geliştirici oyunlar), ritmik etkinlikler ve müzikli oyunlar (rondlar), okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi etkinliğinde yaptırılabilecek hareketler ve bunların öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken konular.

 • Psikomotor becerileri geliştirir
 • Sağlık ve sağlığı koruma alışkanlıkları geliştirir
 • Zihinsel gelişim için olanaklar sağlar
 • Serbest zamanların kullanımına katkıda bulunur

Özel Etkinlikler

Keçe Yapımı, Hikaye Etkinliği, Anasınıfında İlk Gün Etkinlikleri, Süsleme, Kağıt İşleri ve daha fazlası

 • Hayalgücünü geliştirme
 • Karar verme kabiliyeti geliştirme
 • Sebep-Sonuç ilişkisine hakim olma
 • Sonuç odaklı düşünme kalbiliyeti geliştirme
cloud_2

Anne ve Babalar'ın Hakkımızdaki Düşünceleri

Siz değerli aile bireylerinin okulumuzdaki değişime katkısı oldukça büyüktür. Düşünceleriniz bizim için çok değerlidir.

Etkinlik Sınıfları

Etkinlik Sınıfları

portfolio-single_section_04
Resim Sınıfı

Çizim ve boyama yeteneklerini keşfedip sonuna kadar değerlendirebilecekleri hayalgücü sınıfımız.

portfolio-single_section_05
Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

portfolio-single_section_06
Aktivite Sınıfı

Aktivite Sınıfı

info-box_02-1
Yabancı Dil Sınıfı

Yabancı Dil Sınıfı

info-box_02-2
Kutlamalar Sınıfı

Kutlamalar Sınıfı

info-box_02-3
Yemekhane

Yemekhane

Müşteri Hizmetleri