Programlar hakkında

Erken çocukluk yılları bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir dönemdir. Çocukların yaşamın ilk yıllarında kazandığı öğrenme alışkanlıklarının, bilgi ve becerilerin yaşamın ileri yıllarına aktarıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Özellikle beyin gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar göstermektedir ki bireyin beyin gelişimi yaşamın ilk yıllarında çok hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Öğrenmenin beyin fonksiyonları üzerine kurulduğu düşünülecek olursa, yaşamın ilk yıllarında beyni uyaracak zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının ve çocukların bilişsel, dil, hareket, sosyal, duygusal gelişim alanında eş güdümlü olarak desteklenmelerinin önemi büyüktür.

ÇAĞIN Anaokulu okul öncesi eğitim programı; çocukların her gelişim alanında (Bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım) desteklenmesini sağlarken aynı zamanda öğrenme merak ve duygularını, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Yıl boyunca uygulanan öğrenci ve programa yönelik “ölçme-değerlendirme” çalışmalarının sonuçlarına göre yeniliklere açık esnek yapısı“ bireysel farklılıklara” uygun programlamayı da sağlamaktadır.

Çağın Anaokulu’ nda etkin öğrenmeyi temel alan çocuk merkezli, çağdaş eğitim modellerinden GEMS (Great Explorations in Math and Science) Fen ve Matematik Programı, Highscope, Montessori (Zarafet ve Kibarlık), Değerler Eğitimi Programlarından oluşan özel bir eğitim programı uygulanmaktadır. Ayrıca bazı okullarımız Uluslararası Bakolarya Organizasyonunun “İlk Yıllar Programı” olarak adlandırılan (Primary Years Program- PYP) öğretim programını uygulamak üzere kabul almış “aday okul” statüsündedir.

Eğitim programımız çocukların yaşı, gelişim düzeyleri, ihtiyaçları, ilgileri ve evrensel gelişmeler dikkate alınarak sürekli olarak geliştirilmektedir.

“Math Their Way” Eğlenceli Matematik

Anaokulu çağındaki çocuklara matematiği eğlenceli ve etkili etkinliklerle öğretebilmek, matematik öğretimindeki tutum ve davranışlara yeni bakış açıları kazandırabilmek amacıyla, “Math Their Way- Eğlenceli Matematik” çalışmaları gerçekleştirilmektedir. ABD’de bulunan “Center for Innovatıon” öncülüğünde geliştirilen bir eğitim programı olan “Math Theri Way”  çalışmalarında manipülatiflerle oynayarak ve pratik uygulamalar yaparak matematik eğitiminde zorlanmadan, severek kazanımlar sağlanır.

mervekapudere-diyetisyen
Merve Kapudere
Beslenme ve Diyetisyen
Unit Name Date Hours
Öğrenme
Sayılar 2019 10
Alfabe ile tanışma 2019 24
Sıralama öğrenme 2019 32
Karar verme ve yerleştirme 2019 46
Yeni şeyler üretme 2019 18
Matris eğitimi 2019 20
Formül kullanma 2019 34
Beden eğitimi
Eğlendiren aktiviteler 2019 40
Bilim eğitimi 2019 12

Bilgi

  • Çocukların ilgi ve meraklarını harekete geçiren etkinlikler içerir.
  • Çocuklar aktif öğrenme yoluyla fen ve matematikle ilgili temel kavramları eğlenerek öğrenir.
  • Bilimin tüm süreçlerini aktif öğrenme yoluyla yaşamaları sağlanır.
  • Tüm öğrencilere (görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik gibi tüm zekalarına yönelik) eşit ve mükemmel bir eğitim sağlar.
  • Disiplinler arası eğitim sağlar.