Hakkımızda Her Şey

Kuruluş Öykümüz

İnsanı var eden değerler ve bu değer yargılarını kazanım olarak ilke edinen Çağın Anaokulu karakteri oluşturan yapı taşlarının erken yaşlarda şekillenip oluştuğunu bilir. Yapılandırılmış bir eğitimle çocuğun kendi ilke ve değerlerini tanıyan sahip çıkabilen, kendinden farklı olanlara hoş görü ile yaklaşan, mutlu başarılı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Okulumuz çocukları bedensel, sosyal, duygusal, zihinsel, dil gelişimini çoklu zeka kuramı ile destekleyip, hayata hazırlar. Biz Çağın Anaokulu eğitimcileri olarak “Sorumluluğumuzun farkındayız. “Çocuklar kazanılmış ahlaki değerlerle düşünen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan, analiz ederek değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan, hayat boyu öğrenen ve öğrenme yollarını keşfeden bireyler yetiştirmek olduğuna biliyoruz.

Misyon & Vizyonumuz

Bireysel yaratıcılığı ve özgüven duygusu gelişmiş, yüksek estetik değerlere sahip demokratik, Avrupa konseptine uygun evrensel birey yetiştirmektir. Çağın Anaokulu bütün öğrencilere güvenli ve teşvik edici bir ortam sağlar.

Karmaşık ve zor bir gelecekte farklılık gösteren bireyler yaratmak, çocukların bireysel farklılıkları göz önünde tutularak fiziksel ve sanatsal yeteneklerini geliştirmek, öz güvenini arttırmak, öğrencilerimizin duygusal ve zihinsel becerilerini geliştirmektir.

Amacımız

Çocuk hayata ve sosyal yaşama dair pek çok şeyi oyun aracılığıyla öğrenir. Paylaşma, yardımlaşma, sıra bekleme, başkalarının haklarına saygılı olma, sınıflama, sıralama, denge, sayı sayma, dil ve anlatım becerisi oyun içinde ve oyun sırasında öğrenilir ve geliştirilir.